Přihlásit Nákupní košík
V návaznosti na opatření vlády v souvislosti s COVID19 jsme s platností od 16. 3. 2020 zavedli opatření pro minimalizování oboustranného rizika přenosu viru. Více informací zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Naším cílem je spokojenost našich zákazníků, kterým se vždy snažíme vyjít maximálně vstříc k jejich plné spokojenosti.

V případě zájmu o zboží, které jste zde nenašli nás kontaktujte na: obchod@vnd.cz nebo na tel.565301850, 565301851a my vám aktuální informace sdělíme obratem.

1. PRODÁVAJÍCÍ

 

V.N.D. s.r.o.
K Silu 1966
Pelhřimov
393 01


IČ:25155016, DIČ: CZ25155016
Tel: 565 301850, Fax: 565 301853

 

2. KUPUJÍCÍ

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z naší aktuální nabídky webových stránek.

3. OBJEDNÁVKA

Ve chvíli kdy prodejce přijme objednávku od zákazníka, se tato stává závaznou a vzniká objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je zrealizován prodej zboží dotyčnému zákazníkovi.

Každá závazná objednávka musí obsahovat tyto následující údaje jako:

 • Jméno, adresu a telefonní spojení kupujícího
 • Přesně specifikované zboží a jeho množství
 • Požadovaný způsob platby
 • Způsob dodání zboží
 • Cenu za zboží

Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek, které byly smluveny v okamžiku objednání. V případě objednávek specifického zboží, které je nutné speciálně pro zákazníka objednat, může být prodávajícím požadována záloha až 100% z prodejní ceny.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, faxem, popř. telefonicky s přibližným termínem dodání. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na provozovatelových internetových stránkách jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou dál předány žádné třetí osobě. Pouze dopravní firmě bude z pochopitelných důvodů poskytnuta adresa zákazníka a číslo telefonu kvůli doručení objednaného zboží.

6. CENY ZBOŽÍ A SLEVY

Ceny zboží v prodejním skladu jsou stejné jako na našich webových stránkách. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Uvedené ceny jsou cenami základními. Poskytované slevy jsou upravovány dle individuálních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

7. INFORMACE O ZBOŽÍ

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit. Uvedené fotografie výrobků jsou ilustrační. Mnohdy se shodují se skutečností, ale u některých produktů se mohou lišit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech, technických specifikacích a na fotografiích jsou vyhrazeny.

8. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Na veškeré zboží uvedené na našich www. stránkách poskytujeme záruku 6 měsíců, ode dne převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na :

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
 • poškození nadměrným mechanickým opotřebením
 • poškození elektrickým přepětím ( viditelně spálené součástky nebo plošné spoje )
 • vady vzniklé při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
 • vady způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem ( ohýbání, nátěry atd. )

Postup při reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží
 • zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato. Zpáteční cestu ( po vyřízení oprávněné reklamace ) hradí prodávající.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

9. PLATBA ZA ZBOŽÍ, DOPRAVU A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení stanovené prodejní ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 • Hotově - v prodejním skladu při převzetí zboží
 • Dobírkou - příslušnou částku zaplatí kupující dopravci při převzetí zásilky
 • Fakturou – platí pro stálé odběratele, kteří mají obchodní a platební podmínky upravené kupní smlouvou.

Položky, které jsou skladem, expedujeme ihned. Ostatní dle možností našich dodavatelů.

U zboží zasílaného přepravní službou platí:

 • Přepravu nám zajišťuje přepravní společnost PPL a ČSAD Jihotrans. Tato dopravuje zboží až k zákazníkovi na místo určení pouze v pracovní dny cca od 8:00 - 17:00. V případě, že nemůžete být na uvedené adrese svého bydliště v tomto časovém rozpětí, napište si adresu dodání případně i na svoje pracoviště. Ve výjimečných případech po domluvě s naším expedičním oddělením může být zboží zasláno poštou na dobírku.
 • Přepravné činí 110,-Kč za 1 balík do 8 kg , příplatek za dobírku je 60,-Kč
 • Zásilka obsahuje daňový doklad.

10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována anebo pokud nebyla přijata záloha. Zrušení objednávky se provádí vždy e-mailem a následně telefonicky na čísle 565 301 850. V případě že zásilka již byla vyexpedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 350,- Kč. Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

11. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

 • Objednané zboží se už přestalo vyrábět, popř. je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla omylem nesprávně stanovena.

V případě, že už kupující zaplatil zálohu nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena v hotovosti nebo co nejrychleji převedena na jeho účet.

12. REKLAMACE

Kupující má právo reklamovat zboží podle platného obchodního zákoníku. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 • Pro rychlé vyřízení reklamace nejdříve prosím nahlaste závadu telefonicky na tel.: 565 301 850, 565 301 851.
 • Neposílejte nikdy zboží k reklamaci bez této předchozí telefonické domluvy. Nevyžádané a předem neohlášené balíky nepřijímáme.
 • V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 350,- Kč.V takovém případě bude neoprávněnost reklamace doložena ze strany prodávajícího písemným vyjádřením autorizovaného servisu dané značky.

13. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Naším cílem je Vaše plná spokojenost se zbožím zakoupeném v našem obchodě, proto nabízíme možnost výměny nebo vrácení zboží do 14ti dnů. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím do dne převzetí zbožím prodávajícím. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které obvykle není skladem, bylo dodáno na konkrétní objednávku a nebo bylo upravené dle Vašich představ. Vrátit lze pouze zboží ve 100% stavu včetně nepoškozených obalů a příslušenství. Kupujícím uhrazené náklady na expedici zboží zpět prodejci se nevrací.

Postup při vrácení:

 • Kupující informuje prodávajícího o svém přání vrátit nebo vyměnit zboží na tel: 565 301 850 nebo 565 301 851 ( Po – Pá 8:00 – 15:00 ).
 • Kupující osobně nebo přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího včetně kopie dokladu o zakoupení. Nikdy neposílejte zboží na dobírku – v takovém případě nemůžeme zásilku přijmout.
 • Po obdržení kompletního a nepoškozeného původně zakoupeného zboží včetně kopie dokladů o zakoupení vystaví prodávající dobropis a zašle nebo předá kupujícímu. Po obdržení kupujícím podepsaného dobropisu vrátí kupujícímu dobropisovanou částku převodem na účet.

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek

V Pelhřimově, dne 22.4.2010